Religie w Indonezji

Religie w Indonezji

Indonezja to kraj położony malowniczo, który składa się z wielu wysp rozsianych na terenie Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Do całej Indonezji należy aż 17,5 tysiąca różnych wysp. W zdecydowanej większości są one zamieszkałe. Razem rozciągają się one na 5 tysięcy kilometrów wzdłuż równika oraz ponad 1700 km z południa na północ. Cała Inodenzja ma prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych. Do ciekawych kwestii z Indonezją należy religia mieszkańców.

Mimo tak dużego obszaru nie ma jakieś ogromnej różnorodności, ponieważ ponad 87 mieszkańców to muzułmanie. Kraj zdominowany przez islam W tym kraju islam to wiodąca religia, która jest tam zakorzeniona przez kupców muzułmańskich z Indii, którzy pojawili się na wyspach Indonezji już w XII wieku. Najważniejszy był jednak wiek XV, gdy na terenie całej współczesnej Indonezji zaczął dominować islam. Jednak nie tylko islam... Oczywiście islam to religia dominująca, ale mieszkają tam również osoby wyznające inne religie. Trzeba wiedzieć, że nie była to również pierwsza religia na tych terenach. W II wieku pojawił się tam hinduizm a cztery wieki później również buddyzm. I nadal na wszystkich tych wyspach znajdują się wyznawcy tych religii. Katolicy pojawili się tam dopiero na początku XVI wieku, gdy na wyspie pojawili się ludzie z Portugalii. Natomiast protestantyzm pojawił się tam na koniec wieku XVI, gdy pojawili się tam Holendrzu. Poza islamistami najwięcej jest tam wyznawców protestantyzmu, których ma tam być około 7%. Katolicy to jedynie niecałe 3%, hinduizm niecałe 2%, buddyzm niecały 1 procent. Tak naprawdę jak na te tereny to słabość buddyzmu jest zaskakująca. Aspekty prawne W konstytucji zapisana jest oczywiście wolność wyznania, ale rząd uznaje sześć religii, które są przez nich brane pod uwagę: katolicyzm, islam, protestantyzm, buddyzm, hinduizm oraz konfucjanizm. Prawo wymaga od obywateli, by posiadali takie dokumenty, w których będzie właśnie określona jedna z tych religii.

W roku 2014 Indonezja stała na 47 miejscu jeśli chodzi o Indeks Prześladowań Open Doors. Jest to ranking gdzie się mówi o tym jak bardzo prześladowani są chrześcijanie. Jaka religia dominuje w najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych? Jeśli chodzi o Sumatrę to mamy tam główne religię: chrześcijaństwo, islam oraz animizm. Natomiast, jeśli chodzi o Bali to aż 93% mieszkańców to hinduiści a muzułmanie to niecałe 5 procent. Katolików nie ma tam nawet jednego procenta. Inaczej jest na Jawie, gdzie ponad 90% mieszkańców to właśnie islamiści, a za nimi są protestanci i jest ich tam około 2,5%. Natomiast katolików jest tam około 1,5%. Jeśli chodzi o buddyzm i hinduizm mamy ich tam praktycznie śladowe ilości i właśnie Jawa najbardziej odpowiada proporcją całego kraju.